Alkmaarse Weer- & Sterrenkundige Vereniging

 

Werkgroep Theoretische Sterrenkunde (WTS)
 
Doel van de werkgroep is het bespreken van een scala aan sterrenkundige onderwerpen: ons zonnestelsel, sterrenstelsels, clusters, astrofysische onderwerpen (o.a. energietransport in de ster en sterevolutie) en (observationele) kosmologische onderwerpen. Naast de macrokosmos (structuur van het heelal) wordt aandacht besteed aan de microkosmos: fundamentele deeltjes en krachten. Soms komt ook de geschiedenis van een bepaald sterrenkundig fenomeen aan het bod. 
De werkgroep komt maandelijks bijeen in Buurthuis Oud Overdie, Coornhertkade 106, 1813 SV Alkmaar, meestal op de eerste woensdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur. De data vindt u in de agenda op de homepage van de Metius-website.
In de afgelopen jaren is het boek An introduction to modern astrophysics van B.W. Caroll en D.A. Ostlie doorgewerkt. Hierna is begonnen aan Kosmologie van A. Achterberg; hieraan wordt voorlopig de meeste tijd besteed. Maar daarnaast wordt aandacht geschonken aan recente ontwikkelingen en ontdekkingen naar aanleiding van publicaties in vak- en dagbladen. Verder is er ruimte voor individuele bijdragen van andere sterrenkundige aard door de leden van de werkgroep.

In de bijeenkomsten van de werkgroep (zie jaaragenda) worden flinke delen van de natuurkunde en de wiskunde bekend verondersteld (denk aan propedeutisch niveau van een beta-studierichting, met name zaken uit de differentiaal- en integraalrekening, de mechanica, de optica en het electromagnetische spectrum). Meer specifieke achtergrondzaken in de wis- en natuurkunde worden, waar nodig, meebehandeld. 

 De voorzitter is bereikbaar via telefoon en mail (zie: Bestuur en Organisatie).  Kom een keertje kijken!